top of page

KOSGEB Sanayide Yeşil Dönüşüme Destek Çağrısı

Çağrı: Sanayi KOBİ’lerinin Güneş Enerjisi Yatırımlarının Desteklenmesi


Başvuru Tarihi: 08 Aralık 2023 - 30 Kasım 2024

Destek Üst Limiti: 14 Milyon TL (%50 Erken Ödeme)

Destek Oranı: %60


Yeşil Sanayi Projesi, sanayicilerin, girişimcilerin ve KOBİ’lerin yeşil dönüşümünü teşvik etmek amacıyla 450 milyon dolarlık bir bütçe ile hayata geçirildi. Proje, KOSGEB ve TÜBİTAK işbirliğiyle, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda yürütülecek. KOSGEB tarafından yönetilecek Yeşil Sanayi Destek Programı kapsamında, küçük ve orta ölçekli işletmelere 250 milyon dolarlık bütçe aktarılacak.Destek Oranları ve Uygulama Bölgeleri

 • Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep (Nurdağı ve İslahiye hariç), Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa: İşyeri hasar gören ve bunu belgeleyen (ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmeler için destek oranı %80.

 • Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep (İslahiye ve Nurdağı): İşyeri hasar gören ve bunu belgeleyen (az hasarlı, orta hasarlı, ağır hasarlı veya acil yıkılacak bina) işletmeler için destek oranı %90.


Proje Süresi ve Geri Ödeme

 • Proje Süresi: En az 8, en fazla 12 ay

 • Geri Ödeme: Proje bitim tarihinden itibaren 12 ay geri ödemesiz dönem başlar. Geri ödemesiz dönemin bitiş tarihinde ilk taksit ödemesi yapılacak ve ödemeler dört ayda bir olmak üzere altı taksitte tamamlanacaktır.


Desteklenecek Proje Gider Grupları

Makine ve Teçhizat Giderleri:

 • Satın alınacak makine ve teçhizatın yeni olması şartı vardır. Bu kapsama, bilişim donanımı ve harcanarak tükenmeyen donanımsal malzemeler (motor, elektronik bileşenler, kasa vb.) dahildir.

 • Destek Üst Limiti: 14.000.000 TL


Destek Koşulları

 • Sadece orta ve küçük ölçekli işletmeler başvuru yapabilir; mikro işletmeler programa katılamaz.

 • Başvuru yapacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve işletme beyanlarının onaylı olması gerekmektedir.

 • Başvuracak işletmelerin kuruluş tarihi, proje teklif çağrısının ilan tarihinden en az iki yıl önce olmalıdır.

 • İşletmelerin Findeks kredi notu "orta riskli", "az riskli", "iyi" veya "çok iyi" seviyelerinden birine sahip olmalıdır.

 • İşletmenin onaylı son mali yıl verilerindeki mali bilanço veya net satış hasılatı, proje toplam bütçesinden büyük olmalıdır.

 • Başvurulan aydan önceki son 12 aya ait toplam enerji tüketimi, 20 Ton Eşdeğeri Petrol (TEP) veya 11.628 kilowatt (kWh) veya daha fazla olmalıdır. Başvurulan ay bu hesaplama içinde dikkate alınmaz.

 • Tüm başvuru yapan işletmeler, onaylı son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmalıdır.

 • Proje toplam bütçesi en az 1.000.000 TL olmalıdır.


Başvuru Yapabilecek Sektörler

 1. İmalat Sektörü (Kısım C)

 2. Motorlu Taşıt ve Motosikletlerin Onarımı (Kısım G)

 • 45: Motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı

 • 46: Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç toptan ticaret

 • 47: Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç perakende ticaret

 1. Bilgi ve İletişim (Kısım J)

 • 60: Programcılık ve yayıncılık faaliyetleri

 • 61: Telekomünikasyon

 • 62: Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler

 • 63: Bilgi hizmet faaliyetleri

 1. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler (Kısım M)

 • 70: İdare merkezi faaliyetleri; idari danışmanlık faaliyetleri

 • 71: Mimarlık ve mühendislik faaliyetleri; teknik test ve analiz faaliyetleri

 • 72: Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri

 • 73: Reklamcılık ve piyasa araştırması

 • 74: Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

 1. Diğer Hizmet Faaliyetleri (Kısım S)

 • 95: Bilgisayarların, kişisel eşyaların ve ev eşyalarının onarımı

 • 96: Diğer hizmet faaliyetleri

Ana faaliyet kodu, Dünya Bankası Finansmanlı Projelerde Uygun Bulunmayan Sektör ve Faaliyetler Tablosu'nda yer alan veya bu tabloda yasaklanan faaliyetlerde bulunan işletmeler bu programa başvuramaz.


Öncelikli Proje Alanları

KOBİ’lerin yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi gibi tematik projelerine destek verilecektir. Bu çağrı ile yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artırılması ve sanayide temiz, güvenilir enerjinin sürdürülebilir olmasına yönelik projeler önceliklendirilecektir.

Comments


bottom of page