top of page
Business Meeting

KOSGEB TEKNOYATIRIM Destek Programı

İmerco Danışmanlık, teknoloji odaklı yatırımlarınızı desteklemek için KOSGEB TEKNOYATIRIM programına başvurularınızı hazırlar ve süreci takip eder.

KOSGEB TeknoYatırım Desteği: AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı


Bu program, işletmelerin araştırma ve geliştirme, ürün geliştirme ve inovasyon çalışmalarını desteklemek amacıyla KOSGEB tarafından sunulmaktadır. Program kapsamında farklı türlerdeki giderler için çeşitli destek üst limitleri ve oranları belirlenmiştir.


Destek Kapsamı ve Oranları:


 • Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 150.000 TL

  • Destek Oranı: %75*

  • Geri Ödemeli Destek Üst Limiti: 300.000 TL

  • Geri Ödemeli Destek Oranı: %75*


 • Nitelikli Personel Giderleri Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 200.000 TL

  • Destek Oranı: %100


 • Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 100.000 TL

  • Destek Oranı: %75


 • Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 100.000 TL

  • Destek Oranı: %75


 • Diğer Giderler Desteği:

  • Toplam Üst Limit: 50.000 TL


 • Proje Danışmanlık Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 20.000 TL

  • Destek Oranı: %75


 • Eğitim Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 20.000 TL

  • Destek Oranı: %75


 • Proje Tanıtım Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 10.000 TL

  • Destek Oranı: %75


 • Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği:

  • Destek Üst Limiti: 20.000 TL

  • Destek Oranı: %75


 • İşletme Kuruluş Giderleri Desteği:

  • Gerçek Kişi Statüsünde Kurulmuş Olanlar İçin Üst Limit: 5.000 TL

  • Sermaye Şirketi Statüsünde Kurulmuş Olanlar İçin Üst Limit: 10.000 TL

  • Destek Oranı: Uygulanmaz


Bu destek programı, işletmelerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine ve rekabet güçlerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla geniş bir yelpazede finansal destek sunmaktadır. KOSGEB'in sağladığı bu destekler, işletmelerin büyüme ve gelişme süreçlerinde önemli katkılar sağlamaktadır.

bottom of page