top of page
Business Meeting

KOSGEB İş Geliştirme Desteği

İmerco Danışmanlık, mevcut işinizi geliştirmek için KOSGEB'in sunduğu destekleri en iyi şekilde değerlendirmenize yardımcı olur, başvuru sürecinizi yönetir.

KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI


KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI NEDİR?


KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı KOSGEB’in iki girişimcilik destek programından biridir. Bunlardan KOSGEB’in diğer girişimcilik destek programı olan Geleneksel Girişimcilik Destek Programından farkı bu program ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamak için uygulanan bir program olmasıdır.


Burada stratejik öncelik derken lütfen gözünüz korkmasın İmalat alanında mobilya imalatından, soğuk demir işlemeye, gıda üretiminden, giyim eşyası imalatına kadar imalat içeren tüm sektörlerde faaliyet gösterecek girişimciler bu programdan faydalanabilir. Bunun yanı sıra yazılım bilişim teknoloji alanında faaliyet gösterecek girişimcilerde İleri girişimcilik Destek Programından yararlanabilir.


KOSGEB İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMINDAN YARARLANMANIN KOŞULLARI NELERDİR?

Öncelikle girişimci olmanız gerekmektedir. Bu konu çoğu girişimci tarafından yanlış anlaşılmaktadır. Yatırımcı mevcutta bir iş sahibi olup işini büyütmek ve geliştirmek için yatırım yapan iş insanı iken Girişimci son 3 yıldır üzerinde kayıtlı bir işletmesi olmayan veya herhangi bir sermaye şirketinin %30’undan fazla ortağı olamayan ve bir fikre dayalı olarak yeni bir iş kurmak isteyen müstakbel iş insanlarına denir. Bu da demek oluyor ki İleri girişimcilik destek programından yaralanmak son 3 yıl dâhil üzerinize kayıtlı herhangi bir işiniz olmayacak.  3 yıl önce bir iş kapatmış iseniz ve şimdi ister o alanda ister başka alanda yeni bir iş kuracaksanız bu programdan faydalanabilirsiniz.

İkinci temel kural şirket açılışı yapmadan ileri girişimcilik eğitim belgenizi almış olmanız gerekiyor.

KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı uygulama esaslarının “Destek programından yararlanma koşulları” başlıklı 12. Maddesinin (3) fıkrasına göre “Destek programına, Girişimcilik Eğitimi Usul ve Esasları kapsamında sağlanan ileri girişimci eğitimini tamamlamış olan girişimcinin kurduğu işletme başvurabilir.” Der. Bu yüzden bu destek programına başvuru yapmadan mutlaka ileri girişimcilik eğitim belgesinin alınmış olması gerekmektedir


İLERİ GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM BELGESİNİ NASIL ALABİLİRSİNİZ?

Girişimcilik eğitim belgesi almak artık çok kolay. KOSGEB girişimcilik eğitimleri E devlet üzerinden verilmektedir. https://lms.kosgeb.gov.tr/login/login_page/index.html linki üzerinden ileri girişimcilik eğitimini alabilirsiniz. Burada önemli bir hatırlatmamız var gelenekse girişimcilik eğitimi almadan ileri girişimcilik eğitimine başvuru yapamazsınız. Bu konuda İmerco Danışmanlık’ın uzmanlarından destek alabilirsiniz


İLERİ GİRİŞİMCİLİK DESTEĞİNE NE ZAMAN BAŞVURU YAPMALIYIM?

Önce ileri girişimcilik eğitim belgeniz almalısınız. İleri girişimcilik eğitim belgenizi aldıktan sonra şirket açılışınızı yapmanız gerekmektedir. Burada çoklukla karşılaştığımız bir durum için ayrı bir parantez açmak istiyoruz. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunun 124ncü maddesinde şirket türleri anlatılmıştır. Bu maddeye göre ticaret şirket türleri şu şekildedir.


MADDE 124- (1) Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. (2) Bu Kanunda, kollektif ile komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketi sayılır.

Dolaysıyla basit usul pazarcılık dahi yapıyor olsanız vergi levhanız varsa siz de bir ticaret şirketisiniz. Türünüz de şahıs şirketi dolaysıyla girişimcilik desteğinden faydalanmak için aynı esaslara tabisiniz.


Şirket açılışı yaptıktan sonra oda kayıt işleminizi yapacaksınız. Oda kayıt belgenizi de aldıktan sonra KOSGEG Kobi bilgi sistemine kayıt olup beyanname vereceksiniz. Ve ondan sonra projenizi hazırlayıp destek başvurusu yapacaksınız. Eğer başvurunuz çağrı esaslı bir başvuru ise şirket kurmadan da başvuru yapabilirsiniz. Evet, biraz karmaşık geldi farkındayız. Çağrı nedir, oda kayıt belgesi nedir, destek projesi nasıl yazılır, gelir gider tablosu nasıl doldurulur birçok bilmeniz gereken konu var. İşte bu yüzden nasıl ki şirket açılış işlemleri için bir mali müşavirle çalışıyorsanız KOSGEB işlemleri için de bir danışmanlık firmasıyla çalışmanızı öneririz.


DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN HESABIMA YATACAK?

Yine girişimcilerimizin en çok sorduğu sorulardan biri de bu. Hemen açıklayalım. Destek ödemeleri desteğin türüne gire değişik zamanlarda hesabınıza yatacak. Örneğin kuruluş desteği kabaca bir hafta içinde yatmakla birlikte makine ekipman desteği fatura ve ödeme dekontu sisteme yüklendikten yaklaşık 1 ay sonra hesabınıza yatmaktadır. Performans desteği bir kurul kararından sonra 1 yıl içerisinde çalıştırdığınız personel sayısına göre hesabınıza yatacaktır.


DESTEK Unsurları

KOSGEB İleri Girişimcilik Destek Programı, girişimcilerin kurdukları işletmeleri desteklemek için çeşitli destek unsurları sunmaktadır. Destek unsurları, girişimcilerin ihtiyaçlarına ve faaliyet gösterdikleri teknoloji seviyesine göre farklılık göstermektedir.

Program kapsamında, girişimciler kuruluş desteği, makine, teçhizat ve yazılım desteği, mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği, performans desteği ve sertifika desteği gibi çeşitli finansal yardımlardan yararlanabilirler.


Kuruluş desteği, gerçek kişi işletmelere 5.000 TL, sermaye şirketi işletmelere ise 10.000 TL olarak sağlanmaktadır.


Makine, teçhizat ve yazılım desteği, girişimcilerin faaliyet gösterdiği teknoloji seviyesine göre değişiklik göstermektedir. Düşük ve orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000 TL, orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000 TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere ise 300.000 TL destek verilmektedir.


Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında girişimcilere 10.000 TL destek sağlanmaktadır. Bu destek, girişimcilerin iş süreçlerini daha verimli ve etkili yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.


Performans desteği, işletmelerin çalışan sayısına ve çalışılan gün sayısına göre değişmektedir. Birinci performans dönemi için 180-539 gün arasında 5.000 TL, 540-1079 gün arasında 10.000 TL ve 1080 gün ve üzeri için 20.000 TL destek verilmektedir. İkinci performans dönemi için ise 360-1079 gün arasında 5.000 TL, 1080-1439 gün arasında 15.000 TL ve 1440 gün ve üzeri için 20.000 TL destek sağlanmaktadır.

Son olarak, sertifika desteği kapsamında girişimcilere 5.000 TL destek verilmektedir. Bu destek, girişimcilerin çeşitli sertifikalara sahip olarak işlerini daha profesyonel bir şekilde yönetmelerine yardımcı olmaktadır.


Bu destek unsurları, girişimcilerin işlerini kurma ve geliştirme süreçlerinde karşılaştıkları finansal zorlukları hafifletmeyi ve işletmelerinin sürdürülebilirliğini artırmayı hedeflemektedir.


bottom of page