top of page
Business Meeting

KKYDP Proje Danışmanlığı

İmerco Danışmanlık, Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı (KKYDP) kapsamındaki projeleriniz için gerekli tüm başvuru ve süreç yönetimini gerçekleştirir.

KKYDP Proje Danışmanlık Hizmeti


Imerco Danışmanlık, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında sunulan hibe desteklerinden yararlanmanız için profesyonel danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. KKYDP projeleri, kırsal kalkınmayı desteklemek, tarımsal üretim ve verimliliği artırmak, kırsal alandaki ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmek ve kırsal nüfusun gelir seviyesini yükseltmek amacıyla hazırlanır. Imerco Danışmanlık olarak, proje başvurusu, onay süreci ve proje uygulama aşamalarında yanınızdayız.


KKYDP Projeleri Nelerdir?


KKYDP projeleri, tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesi, modernizasyonu ve kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla çeşitli konularda destek sağlar. KKYDP projeleri aşağıdaki ana başlıklar altında toplanmaktadır:

 1. Tarımsal Üretim ve Modernizasyon Projeleri

  • Bitkisel Üretim Yatırımları:

   • Modern seraların kurulması

   • Sulama sistemlerinin modernizasyonu

   • Meyve ve sebze işleme tesisleri

  • Hayvansal Üretim Yatırımları:

   • Ahır ve ağıl yapımı ve modernizasyonu

   • Süt sağım üniteleri ve süt soğutma tankları

   • Et işleme tesisleri

 2. Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları

  • Kırsal Turizm ve Rekreasyon Yatırımları:

   • Kırsal turizm tesisleri (konaklama, restoran, çiftlik turizmi vb.)

   • Rekreasyon alanları ve eko-turizm projeleri

  • El Sanatları ve Katma Değerli Ürün Yatırımları:

   • El sanatları üretim ve satış atölyeleri

   • Yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması

 3. Makine ve Ekipman Destekleri

  • Tarım Makineleri ve Ekipmanları:

   • Traktör, biçerdöver ve diğer tarım makineleri

   • Sulama ekipmanları ve enerji sistemleri

  • Hayvancılık Makineleri ve Ekipmanları:

   • Yem karma makineleri, süt sağım makineleri

   • Hayvan barınakları için ekipmanlar


KKYDP Projelerinin Başvuru Koşulları

 • Gerçek veya Tüzel Kişi Olmak: Projeye başvuracak olanların gerçek kişi veya tüzel kişi statüsünde olması gerekmektedir.

 • Vergi ve SGK Borcu Olmamak: Başvuru sahiplerinin vergi borcu ve SGK prim borcu bulunmamalıdır.

 • Proje Yeri: Projelerin kırsal alanda yapılması gerekmektedir.

 • Ekonomik Sürdürülebilirlik: Projelerin ekonomik olarak sürdürülebilir olması ve uygulanabilir bir iş planı sunulması gerekmektedir.

 • Yaş Sınırı: Gerçek kişiler için başvuru sahibinin 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.


KKYDP Hibe Oranları ve Destek Miktarları

 • Hibe Oranları: KKYDP projelerinde destek oranı genellikle %50 ile %70 arasında değişmektedir.

 • Destek Miktarları: Proje türüne göre değişiklik göstermekle birlikte, her bir yatırım için belirli alt ve üst sınırlar bulunmaktadır.

  • Tarımsal üretim projeleri için: 100.000 TL ile 2.000.000 TL arasında değişen destek miktarları.

  • Kırsal ekonomik altyapı projeleri için: 50.000 TL ile 1.500.000 TL arasında değişen destek miktarları.

  • Makine ve ekipman destekleri için: 50.000 TL ile 500.000 TL arasında değişen destek miktarları.


Imerco Danışmanlık Hizmetleri

Imerco Danışmanlık olarak, KKYDP projelerinde ihtiyaç duyduğunuz her aşamada profesyonel destek sunuyoruz:

 • Proje Danışmanlığı: Projenizin uygunluğunu değerlendirme ve başvuru süreçlerinin yönetimi.

 • Proje Yazımı: Proje teklif dosyasının hazırlanması ve gerekli belgelerin temini.

 • Proje Uygulaması: Onaylanan projelerin uygulama sürecinin takip edilmesi ve raporlamaların yapılması.

 • Ödeme Talep Paketleri (ÖTP): Ödeme taleplerinin hazırlanması ve sunulması.


KKYDP projelerinde uzman kadromuzla yanınızdayız. Projelerinizi başarıyla hayata geçirmek ve kırsal kalkınma desteklerinden en iyi şekilde faydalanmak için bizimle iletişime geçin.

bottom of page